Abreviacions

Vocàbol en alguerés
somar (sumar)

pron. /su'ma/; 

v. I. tr.  en sentit material Alçar una cosa de en baix a un punt més en alt: tenim de somar aquella biga a damunt de la teulada. // Suma-ne aquella taula de en terra sinò se pudri.

  II. medi-rifl. aa se n'alçar de un lloc: suma-te'n de en allí!// b. a se n'eixacar: Ajó, suma-te-n del llit!
   c. dit de la mar a se alçar, a se posar marina fea: la mar s'està somant (també absol.: la mar      està somant).


   Etim. denominal de somada, "Càrrega d'un animal de bast (DCVB), rianalitzada com a un participi passat.

  pres. ind.: sum, sumes, suma, somem (sumem), somau (sumau), sumen;
 impf. ind.: somava, somaves, somava, somavem, somav(e)u, somaven (o sumava, sumaves,           etc.);
 fut.:  somaré, somaràs, somarà, somarem, somareu, somaran. (o sumaré, sumaràs, etc.);
pres. subj.: sumi, sumis, sumi, somem (sumem), someu (sumeu), sumin;
pass. subj.: somessi, somessis, somessi, somessim, somessiu, somessin (o sumessi, sumessis, etc.);
cond.: somari(v)a, somari(v)es, somari(v)a, somari(v)em, somari(v)(e)u,somari(v)en
         (o sumari(v)a, sumari(v)es, etc.);
inf.: somar (sumar); ger.: somant (sumant); part. pass.: somat, -ada (sumat, -ada); 
imper.: suma, somau (sumau); imper. neg.: no sumis, no someu (sumeu).

Vocàbol en català
alçar

.

Vocàbol en italià
sollevare

.
Comenta:

Errata corrige: II, b. a se n'aixecar: ajó, suma-te'n.."

Ingressat de sabato 16 novembre 2019 |

Escrivi el tou comentari d’aquest vocàbol:
Entrar