Abreviacions

Vocàbol en alguerés
al molendo

Descripció del joc: És una variant del joc de cartes. Se eliminava, primer de començar la partida, un cavall. Se distribuïven les altres trenta-nou cartes i cada jugador, a torn, triava del jugador que tenia al costat, una carta: si tenia una carta del mateix número la eliminava. La finalitat del joc era restar sense cartes, i sobretot no restar amb lo "cavall" l'única carta que sense parella, no podiva ésser eliminada. Qui, a la fi, restava amb l'últim cavall, era "molendo", perdeva la partida i per penitencia, amb lo mas de cartes, buscava, de cada jugador, tanta cops corresponents al número que, de volta en volta,, eixiva alçant lo mas de cartes. Los cops se donaven generalment sobre la punta del nas o, més freqüentment, sobre les puntes dels dits de una mà tenguts tancats i ben estrets com un tulipà. (l'Alguer 49/22 Miquel Fort).

Vocàbol en català

Vocàbol en italià

Escrivi el tou comentari d’aquest vocàbol:
Entrar