Abreviacions

Vocàbol en alguerés
català

m. [kata'ra] (catarà).
Blatta orientalis. Insecte. 
Mira DCAS catarà

Vocàbol en català
panerola negre

!

Vocàbol en italià
scarafaggio, blatta

!
Comenta:

si, del sassarés o del logudorés, com dìu Corbera. Crec que la memoria de la presencia catalana se sigui perduda antiguement, dat que lo nucleo original és estat quasi distruìt de la peste de la fi del cinc-cents i és estat costrét a obrìr las portas a gent logudoresa: una especie de "segon repoblement", ma ama gent sarda, que ha senyat del fondo la cultura i lo lexic del dialecte alguerés: pensem que totas las activitats productivas (coltivaciò, allevament, panificaciò) eran fetas de gent sarda, i que per força de cosas gran part del lexic i de las maneras de produciò material i de visiò de la realtat apartenen en bona part al mon cultural sardu, ma que amesclan-se ama l'element català i diventant "alguerés" ha dat vida a una cultura assolutament unica i peculiar.

Ingressat de mercoledì 27 febbraio 2013 |

Crec que 'l terme mos sigui vengut del sasserés, "cadalana", amb el quel ellos indiquen la "blatta orientalis", és estat indroduit quan los algueresos havien olvidat que la llengua que parlaven era un dialecte de origen català.

Ingressat de martedì 13 dicembre 2011 |

Lo Sanna, escrìu "catarà", i fa un poc tendresa: la grafìa és "català", perqué és esactement lo "..gentilici dels naturals de Catalunya aplicat a un insecte fastigòs, com a mostra del sentiment que els sards tenien vers els catalans dominadors." (Corbera). Wagner espièga aixì: " Questi insetti schifosi prendono in molte lingue i nomi di popolazioni antipatiche ai parlanti; nel veneto o nel Friuli si chiamano "schiavo" o "sclav" ["slavo"]; i Russi li chiamano Prussiani...." (DES). A Firenze aqueixos insectes se dìun senesi, a Siena fiorentini. Pogueriva esser un passatje semantic degut a la dominaciò espanyola entrada despres de aquella catalana. En tots los casos a l'Alguér, a livell popular, s'era olvidara completament l'origine catalana de la ciutat i del dialecte; ancada avui, per un muntò de personas ancianas poc o arrés escolarizats, "català" és sol i exclusivament l'insecte, i tots los que venen de la penisola iberiqua, de qualsiasi regiò, son senzillamént "espanyols" (és lo cas del personatge historic Gabriel Arquinbao dìt "L'espanyòl", que envetxe era Menorquì).

Ingressat de martedì 13 dicembre 2011 |

Escrivi el tou comentari d’aquest vocàbol:
Entrar