Abreviacions

Vocàbol en alguerés
jocs de minyonets amb la botxa

Descripció del joc: Lo joc més freqüent era tirar la botxa contra la paret, dient contemporàniament el nom de la companyona que tenia de agafar al vol la  botxa primer que aquesta toquessi terra. les diferents variants del joc eren lligades a les diverses posicions que les minyones teniven de prendre: moient-se, sense se moure, a un peu, a una mà, zigozago, violí, un bas, mans als fiancos, mans en alt, mans en baix. A voltes una de les minyones en joc tiquirriava "Mani in giù, quanti colpi dici tu?" I l'adversària responent a una jugadora, que se tenia de pronunciar al momento de llançar la botxa a la paret sense deixar-la caure. Se jugava també amb dues o tres botxes, fet que naturalment complicava una mica però contemporàniament feva encara més interessant el joc. (l'Alguer 52/21 Miquel Fort).

Vocàbol en català

Vocàbol en italià

Escrivi el tou comentari d’aquest vocàbol:
Entrar